Čísla začínajúce 0x sú akceptované ako hexadecimálne, ostatné čísla sú akceptované ako dekadické.
DD.MM.RRRR
Nezáleží na veľkosti písmen. Hľadanie prebieha vrátane diakritiky. Je možné zovšeobecniť pomocou znakov * a ?, kde * znamená ľubovoľný počet ľubovoľných znakov a ? znamená jeden ľubovoľný znak.