Spojeni s důvěrou

Instalace certifikátů na čipovou kartu

Zde si můžete provést instalaci certifikátů vydaných I.CA na čipovou kartu.

Stiskem tlačítka Instalovat zahájíte instalaci certifikátů na vaši čipovou kartu. Před zahájením instalace vložte kartu do čtečky a na vyzvání zadejte PIN. Po stisku tlačítka Instalovat vyčkejte dokončení instalace.