Zde si můžete provést instalaci certifikátů vydaných I.CA na čipovou kartu.

Stiskem tlačítka Instalovat zahájíte instalaci certifikátů na vaši čipovou kartu. Před zahájením instalace vložte kartu do čtečky a na vyzvání zadejte PIN. Po stisku tlačítka Instalovat vyčkejte dokončení instalace.