Instalace certifikátů na čipovou kartu

Zde si můžete provést instalaci certifikátů vydaných I.CA na čipovou kartu.

Průběh instalace

Stiskem tlačítka Instalovat zahájíte instalaci certifikátů na vaši čipovou kartu. Po stisku tlačítka Instalovat vyčkejte dokončení instalace.