Spojení s dôverou

Vyhľadanie zoznamu zneplatnených certifikátov

Čísla začínajúce 0x sú akceptované ako hexadecimálne, ostatné čísla sú akceptované ako dekadické.
DD.MM.RRRR