Spojeni s důvěrou

Vyhledání seznamu zneplatněných certifikátů

Čísla uvozená 0x jsou akceptována jako hexadecimální, ostatní čísla jsou akceptována jako dekadická.
DD.MM.RRRR