Spojení s dôverou

Vyhľadanie komerčného certifikátu

Čísla začínajúce 0x sú akceptované ako hexadecimálne, ostatné čísla sú akceptované ako dekadické.
DD.MM.RRRR
Nezáleží na veľkosti písmen. Hľadanie prebieha vrátane diakritiky. Je možné zovšeobecniť pomocou znakov * a ?, kde * znamená ľubovoľný počet ľubovoľných znakov a ? znamená jeden ľubovoľný znak.