Spojeni s důvěrou

Vyhledání komerčního certifikátu

Čísla uvozená 0x jsou akceptována jako hexadecimální, ostatní čísla jsou akceptována jako dekadická.
DD.MM.RRRR
Nezáleží na velikosti písmen. Hledání probíhá včetně diakritiky. Lze zobecnit pomocí znaků * a ?, kde * znamená libovolný počet libovolných znaků a ? znamená jeden libovolný znak.